מאגר שאלות תאוריה

מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

  • רכב מסחרי כהגדרתו בחוק וניתן לו היתר להובלת סחורה והסעת נוסעים.
  • רכב מסחרי המשמש להובלה בשכר בלבד.
  • רכב המשמש להסעת נוסעים בלבד.
  • רכב שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או יותר ורכב המוביל חומרים מסוכנים בכל משקל.

הסבר: לפי דרישת רשותת הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה