בחירת רישיון
התחברות

מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

לפי דרישת רשותת הרישוי.