בחירת רישיון
התחברות

מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

יש לאותת על מנת שגם הרכב הנעקף יראה את כוונתינו