בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי על סידור המטען על הרכב ועל הבטחת תקינותו?

הנהג אחראי על הרכב ועל תחולתו