בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

רמזור צהוב מהבהב מורא על סכנה ויש לנקוט בכל אמצעי הזהירות.

practiceimage