בחירת רישיון
התחברות

מה חייב להיות ברכב להסעת תלמידים?

אמצעי זהירות המורא לרכבים מסביב על הימצאות ילדים ברכב.