מאגר שאלות תאוריה

חובה להתקין בלמנוע ברכב מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר (מכ"מ) הוא:

  • 12,000 ק״ג לפחות.
  • 4,500 ק״ג או יותר.
  • בכל משקל כולל מותר שהוא.
  • 8,000 ק״ג או יותר.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה