בחירת רישיון
התחברות

חובה להתקין בלמנוע ברכב מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר (מכ"מ) הוא:

לפי דרישת רשות הרישוי.