בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

הנהג ברכב שלפנים מסתנוור מהאור הגבוה דרך מראת רכבו.