מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

  • כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשדולק אור ערפל יחד עם האור הגבוה.
  • כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור הגבוה מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו.
  • רק כשהוא נוסע במנהרה.
  • כאשר דולק ברכב גם אור ערפל.

הסבר: הנהג ברכב שלפנים מסתנוור מהאור הגבוה דרך מראת רכבו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה