בחירת רישיון
התחברות

מהו ״משקל כולל מותר״:

משקל כולל, כבגדרחו.