מאגר שאלות תאוריה

מהו ״משקל כולל מותר״:

  • המשקל הכולל הוא משקל קבוע: למשא קל – 3,500 ק"ג. למשא בינוני – 12,000 ק"ג. למשא כבד – 15,000 ק"ג.
  • המשקל העצמי של הרכב לא כולל משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל.
  • המשקל העצמי של הרכב בתוספת משקל המטען שהתירה רשות הרישוי לרכב להסיע או להוביל לא כולל משקל הנהג והנוסעים לצדו.
  • המשקל העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל.

הסבר: משקל כולל, כבגדרחו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה