בחירת רישיון
התחברות

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

דרך מוגדרת מקצה לקצה כולל השוליים.

practiceimage