בחירת רישיון
התחברות

כאשר לוחצים על ידית המצמד באופנוע בעל תיבת הילוכים ידנית:

המצמד מחבר או מנתק את המנוע מהגלגלים.