בחירת רישיון
התחברות

האם נוהג אוטובוס (לא זעיר) שאינו נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב העוקף רכב אחר?

לנהג אוטובוס אסור לעקוף רכב עוקף.