בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?

זכות קדימה לרכב ביטחון ועלינו לאפשר את מעברו המהיר והבטוח