מאגר שאלות תאוריה

מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?

  • מותר למכור כרטיסים או לתת עודף – אבל רק אם יש לנהג מתקן אוטומטי למכירת כרטיסים.
  • מותר למכור כרטיסים או לתת עודף במהלך תנועת האוטובוס.
  • מותר לתת עודף לנוסעים במהלך תנועת כלי הרכב.
  • אסור למכור כרטיסים או לתת עודף כשהאוטובוס או המונית בתנועה.

הסבר: על הנהג לעמוד עם הרכב בזמן מכירת כרטיסים או מתן עודף.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה