בחירת רישיון
התחברות

מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?

על הנהג לעמוד עם הרכב בזמן מכירת כרטיסים או מתן עודף.