בחירת רישיון
התחברות

הגדר "רכב מנועי":

רכב שיש בו מנוע.