מאגר שאלות תאוריה

הגדר "רכב מנועי":

  • רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא.
  • רק רכב המונע במנוע בנזין.
  • רק רכב המונע במנוע דיזל.
  • כל רכב הנע על שני גלגלים לפחות.

הסבר: רכב שיש בו מנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה