מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת חריגה של המטען, לפנים או מאחור, ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג?

  • מותרת מאחור ללא הגבלת אורך.
  • אינה מותרת, אלא באישור קצין משטרה בלבד.
  • מותרת, בתנאי שהמטען הוא יחידת אורך אחת והחריגה היא עד שליש מאורך משטח ההטענה.
  • מותרת רק ברוחב, ובלבד שיוצג שלט "זהירות מטען רחב".

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה