בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת חריגה של המטען, לפנים או מאחור, ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג?

לפי דרישת רשות הרישוי.