בחירת רישיון
התחברות

רכב מסחרי שמשקלו הכולל 12,000 ק"ג או יותר, חייבים להיות מותקנים בצדו האחורי:

המורא על רכב גדול וארוך.