בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

חץ צהוב, נתיב לרכב ציבורי בלבד.

practiceimage