בחירת רישיון
התחברות

מה משמעות התמרור?

תמרור המורא לנו על איסור ביצוע פרסה שמאלה.

practiceimage