מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות התמרור?

  • אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה שמאלה.
  • הפנייה שמאלה אסורה.
  • פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
  • אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות החשכה בלבד.

הסבר: תמרור המורא לנו על איסור ביצוע פרסה שמאלה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה