בחירת רישיון
התחברות

מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?

כאשר הוא פנוי.