מאגר שאלות תאוריה

מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?

  • רק ביום וכשיש במונית נוסעים.
  • רק בחגים.
  • בכל מצב שבו אין נוסעים במונית.
  • רק בחורף וכשיש במונית נוסעים.

הסבר: כאשר הוא פנוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה