בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

הנהג שממול מסנוור לכן עלינו להאיט ולהיצמד לימין

practiceimage