בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?

לרכב ביטחון זכות קדימה ועלינו לפנות לו את הדרך ככל האפשר מבלי לעבור עברות תנועה