בחירת רישיון
התחברות

מי חייב לבדוק אם נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה?

נהג האוטובוס הוא האחראי על האוטובוס.