בחירת רישיון
התחברות

על מה צריך להקפיד בחניית רכב בחניון סגור?

גזים נפלטים מהרכב ועלולים לפגוע בבני אדם.