מאגר שאלות תאוריה

על מה צריך להקפיד בחניית רכב בחניון סגור?

  • אין צורך להקפיד על דבר. אין שום מגבלות לחניית רכב בחניון סגור.
  • אין להשאיר את מנוע הרכב פועל יותר ממחצית השעה ברציפות.
  • יש להימנע מלהשאיר את המנוע פועל לזמן רב, עקב חוסר אוורור בחניון.
  • יש להקפיד שהמנוע יוסיף לפעול לפחות 20 דקות אחרי עצירת הרכב עד קירורו.

הסבר: גזים נפלטים מהרכב ועלולים לפגוע בבני אדם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה