מאגר שאלות תאוריה

מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:

  • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
  • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
  • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
  • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.

הסבר: בזהירות רבה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה