בחירת רישיון
התחברות

מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:

בזהירות רבה.