בחירת רישיון
התחברות

כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא הלחץ הנכון:

ץמכשיר למדידת לחץ אוויר.