מאגר שאלות תאוריה

כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא הלחץ הנכון:

  • צריך לפנות לצמיגאי מורשה, שכן רק הוא רשאי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.
  • בודקים את הלחץ במד לחץ אוויר.
  • די להביט בהם ולהחליט.
  • צריך לפנות למוסך מורשה, שכן רק הוא רשאי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.

הסבר: ץמכשיר למדידת לחץ אוויר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה