מאגר שאלות תאוריה

מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

  • נהג הרכב יצפור וימשיך בפנייתו ללא התייחסות נוספת. חובת הזהירות חלה על הרוכב.
  • נהג הרכב יעצור את הרכב לפני הפנייה ויחכה עד שרוכב האופניים יסמן לו לעבור.
  • יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
  • נהג הרכב חייב לתכנן את פנייתו כחוק בלי להתייחס לרוכב האופניים.

הסבר: יבדוק במראה שרוכב האופניים,לא נמצא בינו לבין המדרכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה