מאגר שאלות תאוריה

איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

  • ביטוח חובה.
  • ביטוח מנהלים.
  • ביטוח צד ג'
  • ביטוח אש.

הסבר: בטוח צד ג מבטח את הנזק של הרכב הנפגע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה