בחירת רישיון
התחברות

מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:

תפקיד ה abs היא להרעיד את הבלמים כדי למנוע נעלתם בזמן לחיצה חזקה.