מאגר שאלות תאוריה

למי יפנה נהג מונית כאשר המונה במוניתו התקלקל?

  • לנותן שירות מוסמך לתיקון המונה.
  • למשרד הרישוי.
  • לבעל המונית.
  • למוסך מתאים.

הסבר: את המונה מתקן אדם מיומן ומורשה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה