בחירת רישיון
התחברות

למי יפנה נהג מונית כאשר המונה במוניתו התקלקל?

את המונה מתקן אדם מיומן ומורשה.