בחירת רישיון
התחברות

מדוע חשובה שלמות פגושי הרכב?

פגושי הרכב מגנים על מרכב הרכב בשעת תאונה.