מאגר שאלות תאוריה

מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג?

  • נוסע אחד ליד הנהג ושלושה נוסעים מאחור.
  • שני נוסעים לצד הנהג וארבעה נוסעים מאחור.
  • כפי המצויין ברישיון הרכב ולא יותר משמונה נוסעים, בנוסף לנהג.
  • כפי שצוין ברישיון הנהיגה, אם צוין.

הסבר: רשיון הרכב הוא הקובעאך לא יותר מ8 אנשים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה