בחירת רישיון
התחברות

מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג?

רשיון הרכב הוא הקובעאך לא יותר מ8 אנשים.