מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג ברכב מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

  • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
  • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
  • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
  • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).

הסבר: זכות קדימה לרכב הבא מימין. רכב מס. אחד בא מימיננו לכן זכותו עלינו האופניים מס. 2 מימין לרכב האדום לכן זכותו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה