מאגר שאלות תאוריה

מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?

  • לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.
  • לחיצה על כפתור נעילת ידית ההילוכים במצב חנייה (P).
  • שילוב ידית ההילוכים ממצב חנייה (P) למצב סרק (N).
  • שילוב ידית ההילוכים למצב סרק (N).

הסבר: בלם הרגל מחליף במקרה זה את בלם היד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה