בחירת רישיון
התחברות

מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?

בלם הרגל מחליף במקרה זה את בלם היד.