בחירת רישיון
התחברות

הגדר "חנייה":

כמוגדר בהגדרות בספר התקנות.

practiceimage