בחירת רישיון
התחברות

הגדר ״אורך כולל״:

אורכו של כל הרכב.