בחירת רישיון
התחברות

כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

בערפל הראות היא אפסית מקדימה לכן יש להוריד מהירות.