בחירת רישיון
התחברות

את רישיון הרכב חייב להחזיק?

הנהג אחראי על הרכב גם אם הוא לא בעליו.