בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

אסור להעלות ולהוריד נוסעים בדרך מהירה.

practiceimage