מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

  • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
  • מותר רק לרכב ציבורי.
  • מותר רק באור יום.
  • אסור לחלוטין.

הסבר: אסור להעלות ולהוריד נוסעים בדרך מהירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה