מאגר שאלות תאוריה

מי רשאי לתקן או לכייל מונה למוניות?

  • אדם שהרשות אישרה אותו כנותן שירות מוסמך.
  • רק יצרן המונה רשאי לתקן את המונה.
  • יצרן הרכב בלבד.
  • חשמלאי מוסמך.

הסבר: רק אדם מיומן ומוכר ע"י רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה