בחירת רישיון
התחברות

מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא?

מהירות מותרת לפי החוק.