מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?

  • לא, רק בצד שמאל של הכביש.
  • לא. מותר לו לנסוע רק בנתיב תחבורה ציבורי.
  • כן, גם בנתיבים שאינם מסומנים כנתיבים לתחבורה לרכב ציבורי.
  • לא. עליו לנסוע רק בנתיב הימני.

הסבר: ודאי. רכב ציבורי רשאי להשתמש גם בנתיב רגיל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה