בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?

ודאי. רכב ציבורי רשאי להשתמש גם בנתיב רגיל.