בחירת רישיון
התחברות

האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

כן. מכשיר קביל בבית משפט.