מאגר שאלות תאוריה

האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

  • לא, רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית המשפט.
  • כן.
  • לא, רק בדיקת דם קבילה בבית משפט.
  • לא, רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא ראיה קבילה.

הסבר: כן. מכשיר קביל בבית משפט.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה