בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

הנסיעה חייבת להעשות מצד ימין אך אם לא מפריעים לתנועה אפשר לסטות

practiceimage