מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

  • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
  • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
  • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
  • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.

הסבר: הנסיעה חייבת להעשות מצד ימין אך אם לא מפריעים לתנועה אפשר לסטות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה