בחירת רישיון
התחברות

מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן:

כדרישת החוק.