מאגר שאלות תאוריה

מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?

  • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על סכנת החלקה.
  • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת.
  • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על עקומה חדה.
  • בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על עקומת עקלתון.

הסבר: רכב יכול להתדרדר ולצבור מהירות ומאט המהירןת לא יאפשר לרכב להגביר מהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה