בחירת רישיון
התחברות

מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?

רכב יכול להתדרדר ולצבור מהירות ומאט המהירןת לא יאפשר לרכב להגביר מהירות.