מאגר שאלות תאוריה

מראה פנורמית ברכב:

  • נחוצה בעיקר לנהגים גבוהים.
  • קשה לכוון אותה.
  • אינה משקפת במדויק את המרחק של העצמים הנראים בה.
  • יקרה מאוד.

הסבר: מראה פנורמית היא קמורה לכן העצמים בה לא נראים בגודל ובמרחק המתאימים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה