בחירת רישיון
התחברות

מראה פנורמית ברכב:

מראה פנורמית היא קמורה לכן העצמים בה לא נראים בגודל ובמרחק המתאימים.