בחירת רישיון
התחברות

מי קובע את שכר ההסעה בעבור נסיעה מיוחדת במונית?

שר התחבורה קבע מחיר מכל נקודה לכל נקודה.