מאגר שאלות תאוריה

מי קובע את שכר ההסעה בעבור נסיעה מיוחדת במונית?

  • הארגון הארצי של נהגי המוניות.
  • שר התחבורה.
  • שר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת).
  • שר האוצר – בצו מיוחד.

הסבר: שר התחבורה קבע מחיר מכל נקודה לכל נקודה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה