מאגר שאלות תאוריה

בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:

  • יש לנסוע בדיוק במהירות של הרכב הנעקף.
  • מותר לעבור את המהירות המרבית המותרת לרגע – אם הדבר נחוץ.
  • אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
  • יש לנסוע עשרה קמ"ש פחות מן הרכב הנעקף.

הסבר: המהירות המירבית המותרת היא מהירות שאסור לעבור אותה גם לא לצורך עקיפה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה