בחירת רישיון
התחברות

בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:

המהירות המירבית המותרת היא מהירות שאסור לעבור אותה גם לא לצורך עקיפה.