בחירת רישיון
התחברות

בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:

נהיגה ללא מלווה כאילו נסענו ללא רשיון בתוקף.

practiceimage