בחירת רישיון
התחברות

בנסיעה בדרך משובשת צריך:

דרך משובשת דורשת תשומת לב מירבית.